SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Aktuality

Zoznam aktualít:

Archív

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (izolácia v domácom prostredí) Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrozeni verejného zdravia (zákaz verejných podujatí) Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 Výzva na predkladanie ponúk - Oprava obecného multifunkčného ihriska Príloha č. 1 - Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1, Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka Príloha č. 2, Výkaz výmer Príloha č. 3, Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4, Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2020 Rozpočet obce Tročany na rok 2020 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Usmernenie pri postupe registrácie chovu Okresný úrad Bradejov - Rozhodnutie - Jednoduché pozemkové úpravy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav