Komisie pri OZ

Komisia pre výstavbu, rozvoj a investície v obci:

 • MANÍK Zdenko – predseda komisie, poslanec OZ
 • Ing. Viera Ježíková z radov občanov
 • Vladimír Matiáš z radov občanov

Komisia pre mládež, školstvo, sociálne vecí a rodinu:

 • Palko Damián –predseda komisie, poslanec OZ
 • Gabriel Kračanský z radov občanov
 • Bc. Mária Staroňová z radov občanov

Komisia finančná, majetková a pre čerpanie eurofondov:

 • MATIAŠOVÁ Emília, Mgr. – predseda komisie, poslanec OZ
 • Veronika Ľuniková z radov občanov
 • Zuzana Marcinová z radov občanov

Komisia pre kultúru, šport a spoluprácu so spoločenskými organizáciami a regionálnu spoluprácu:

 • Ján Vaňo – predseda komisie, poslanec OZ
 • Miroslav Petraško z radov občanov
 • Matúš Artim z radov občanov

Komisia pre verejný poriadok, životné prostredie:

 • Jozef Palko – predseda komisie, poslanec OZ
 • Ing. František Ježík z radov občanov
 • Miroslav Kurty z radov občanov

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • MATIAŠOVÁ Emília, Mgr. - predseda komisie, poslanec OZ
 • MANÍK Zdenko
 • Palko Damián
 • Palko Jozef
 • Vaňo Ján