Školstvo

Základná škola, roč.: 1.-4.:

Riaditeľka: Mgr. BERECOVÁ Monika
Učitelia: Mgr. BERECOVÁ Monika, Mgr. MIKULOVÁ Viera, Mgr. Martin Matej Hrebík

zstrocany@centrum.sk

Materská škola:

Riaditeľka: FECKOVÁ Marta
Učitelia: FECKOVÁ Marta, Mgr. MIKULOVÁ Viera

mstrocany@centrum.sk

Školská jedáleň:

Kuchárka: PALKOVÁ Mária