Kontakty

Toto webové sídlo www.trocany.eu spravuje Obec Tročany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Tročany

Adresa:
Obecný úrad Tročany
Tročany 22
086 41 Raslavice

IČO: 00322679

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 301
Rozloha: 847 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1270

Starosta:

Ing. Matúš Stavar
Tel.: obectrocany@gmail.com
E-mail: +421 907 924 526

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 54 479 24 05
E-mail: trocanyocu@gmail.com

Kompetencie:
Obec Tročany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Tročany je zriadený na Miestnom úrade vBardejove

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk