Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2022 Nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tročany
Dod.: FÚRA s.r.o.
01/2022 Návrh - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Odb.: CESTY NÁDEJE
Dod.: Obec Tročany
34/2021 Audit rok 2020 Odb.: Obec Tročany
Dod.: POVMART, s.r.o.
960 €
678/20/2020 Nájom pozemkov Odb.: FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o.
Dod.: Obec Tročany
321 0941 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Tročany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
č.37/007/11 Zmluva o kontokorentnom úvere č.37/007/11, Dodatok č.9 , Prima Banka Odb.: Obec Tročany
Dod.: Prima Banka
00322679 Prenájom tabletu Odb.: Obec Tročany
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
č. 02/2020 Kúpa snežnej radlice Odb.: Obec Tročany
Dod.: Ján Ľuník
400 €
Zmluva o výpožičke Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty Odb.: Obec Tročany
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
49/2020 Audit rok 2019 Odb.: Obec Tročany
Dod.: POVMART, s.r.o.
48/2020 Audit rok 2018 Odb.: Obec Tročany
Dod.: POVMART, s.r.o.
47/2020 Audit rok 2017 Odb.: Obec Tročany
Dod.: POVMART, s.r.o.
Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zo dňa 01.12.2014 Odb.: Obec Tročany
Dod.: Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Raslavice
2020/128/1878 Návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Tročany
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
24497 €
02/2020 Revitalizácia doprovodného vegetačného pásu Odb.: Obec Tročany
Dod.: Obecný podnik Kľušov, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“
5400.65 €
09/09/2020 Stavebné úpravy miestnej komunikácie Odb.: Obec Tročany
Dod.: Obecný podnik Kľušov, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“
9266.32 €
č.37/007/11 Kontokorent Odb.: Obec Tročany
Dod.: Prima Banka
0 €
Zmluva o dielo Oprava obecného multifunkčného ihriska Odb.: Obec Tročany
Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
13652.76 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív

Zmluva o dielo na výstavbu turistického prístreška, Obecný podnik Kľušov, s. r. o. (zverejnené 06.02.2020) Zmluva o grantovom účte č. 1374/13/0119, Prima Banka (zverejnené 29.01.2020) Kúpna zmluva na nákup komunálej techniky, Ing. Martina Soľaničová – SOLA-TECH (zverejnené 28.01.2020) Zmluva o termínovanom úvere č. 37/007/19, Prima Banka (zverejnené 13.06.2019) Zmluva o kontokorentnom úvere č. 37/007/11, Prima Banka (zverejnené 09.04.2019) Zmluva o kontokorentnom úvere č.37/007/11, Dodatok č.6 , Prima Banka (zverejnené 19.04.2018) Zmluva o poskytovaní služieb-odborné rady a usmernenia pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Tročany, Milan Groško-MGP (zverejnené 26.01.2018) Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, ENERGY EUROPE, SE (zverejnené 18.09.2017) Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, VEMEX ENERGO s.r.o. (zverejnené 30.08.2017) Kúpna zmluva na predaj mäsa a mäsových výrobkov, podľa požiadaviek kupujúceho, CIMBAĽÁK s.r.o. (zverejnené 22.08.2017) Licenčná zmluva U2189/2017, MADE spol. s.r.o. (zverejnené 17.08.2017) Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr, MADE spol. s r.o. (zverejnené 17.08.2017) Príloha k zmluve VSN0706201514, Fúra s.r.o. (zverejnené 31.07.2017) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany v roku 2017, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - Družba (zverejnené 02.06.2017) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany v roku 2017, Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Tročany (zverejnené 29.05.2017) Zmluva o kontokorentnom úvere č. 37/007/11 (zverejnené 25.04.2017) Zmluva na vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov (zverejnené 14.03.2017) Dodatok č.1/2016 k Zmluve o združenej dodávke plynu, Vemex energo s.r.o. (zverejnené 14.02.2017)