Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznam Rímskokatolíckeho farského úradu Raslavice

 09.05.2020

Od 06.05.2020, budú sväté omše pre verejnosť, ale v obmedzenom počte veriacich. Stále platí dišpenz od účasti na svätej omši v a prikázané sviatky až do odvolania.

Je potrebné zachovať tieto opatrenia:

  • rúško (šatka, šál) zahaľujúce tvár a nos;
  • pri vstupe dezinfekcia rúk;
  • dvojmetrové rozostupy medzi jednotlivými osobami (neplatí členov spoločnej domácnosti);
  • nepodávame si ruky na znak pokoja;
  • sväté prijímanie sa podáva na ruku;

Pol hodiny pred svätou omšou sa otvorí kostol.

Spoločná modlitba posvätného ruženca nebude.

Sväté omše počas týždňa budú sprístupnené predovšetkým príbuzným, ktorých úmysel sa slúži.

V nedele a prikázané sviatky po naplnení "kapacity" kostola nebudú ďalší veriaci pustení interiéru kostola, môžu zostať vonku, dodržiavajúc dvojmetrové odstupy.

Prosíme seniorov, aby zvážili svoju účasť na bohoslužbách.

Zároveň všetkých vás prosíme o vzájomnú ohľaduplnosť a trpezlivosť.                              

Najbližšia svätá omša bude v nedeľu 10.05. o 08:00 hod.

Ďakujem a prajem požehnaný deň.

Ivo Jakubík, farár RaslaviceZoznam aktualít:

Archív

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (izolácia v domácom prostredí) Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrozeni verejného zdravia (zákaz verejných podujatí) Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 Výzva na predkladanie ponúk - Oprava obecného multifunkčného ihriska Príloha č. 1 - Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1, Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka Príloha č. 2, Výkaz výmer Príloha č. 3, Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4, Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2020 Rozpočet obce Tročany na rok 2020 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Usmernenie pri postupe registrácie chovu Okresný úrad Bradejov - Rozhodnutie - Jednoduché pozemkové úpravy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav