Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Darovacia zmluva v zmysle § 628 Darovacia zmluva Odb.: Obec Tročany
Dod.: Marta Petrašková
0 €
323 0857 Dotácia DPOSR Odb.: Obec Tročany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
Darovacia zmluva Darovacia zmluva, EKN 56, Tročany Odb.: Obec Tročany
Dod.: Obec Tročany
0 €
Dodatok č.4 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Tročany
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ZLP-VT-2023-0086 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Tročany
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
1/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Tročany v centre voľného času zriadeného na území obce Raslavice na obdobie roka 2023 Odb.: Obec Raslavice
Dod.: Obec Tročany
150 €
2023 Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie január-jún 2023 Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: Obec Tročany
70 €
01/2023 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tročany
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
30.11.2022 Zavedenie a udržiavanie systému riadenia informačnej bezpečnosti Odb.: Obec Tročany
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
20 €
ND 121/2022 Zhodnocovanie odpadu Odb.: KRONOSPAN, s.r.o.
Dod.: Obec Tročany
0 €
22-514-05042 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Odb.: Obec Tročany
Dod.: Fond na podporu umenia
1 000 €
322 0827 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Tročany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
37/011/22 Municipálny úver - Univerzál Odb.: Obec Tročany
Dod.: Prima Banka
30 000 €
UNIVERZÁL Zmluva o účte MINICIPÁLNEHO úveru - UNIVERZÁL Odb.: Obec Tročany
Dod.: Prima Banka
30 000 €
1/2022 Nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tročany
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
01/2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia Odb.: CESTY NÁDEJE
Dod.: Obec Tročany
365 584.80 €
34/2021 Audit rok 2020 Odb.: Obec Tročany
Dod.: POVMART, s.r.o.
960 €
678/20/2020 Nájom pozemkov Odb.: FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o.
Dod.: Obec Tročany
0 €
321 0941 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Tročany
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
0 €
č.37/007/11 Zmluva o kontokorentnom úvere č.37/007/11, Dodatok č.9 , Prima Banka Odb.: Obec Tročany
Dod.: Prima Banka
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív

Zmluva o dielo na výstavbu turistického prístreška, Obecný podnik Kľušov, s. r. o. (zverejnené 06.02.2020) Zmluva o grantovom účte č. 1374/13/0119, Prima Banka (zverejnené 29.01.2020) Kúpna zmluva na nákup komunálej techniky, Ing. Martina Soľaničová – SOLA-TECH (zverejnené 28.01.2020) Zmluva o termínovanom úvere č. 37/007/19, Prima Banka (zverejnené 13.06.2019) Zmluva o kontokorentnom úvere č. 37/007/11, Prima Banka (zverejnené 09.04.2019) Zmluva o kontokorentnom úvere č.37/007/11, Dodatok č.6 , Prima Banka (zverejnené 19.04.2018) Zmluva o poskytovaní služieb-odborné rady a usmernenia pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Tročany, Milan Groško-MGP (zverejnené 26.01.2018) Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, ENERGY EUROPE, SE (zverejnené 18.09.2017) Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, VEMEX ENERGO s.r.o. (zverejnené 30.08.2017) Kúpna zmluva na predaj mäsa a mäsových výrobkov, podľa požiadaviek kupujúceho, CIMBAĽÁK s.r.o. (zverejnené 22.08.2017) Licenčná zmluva U2189/2017, MADE spol. s.r.o. (zverejnené 17.08.2017) Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr, MADE spol. s r.o. (zverejnené 17.08.2017) Príloha k zmluve VSN0706201514, Fúra s.r.o. (zverejnené 31.07.2017) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany v roku 2017, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - Družba (zverejnené 02.06.2017) Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tročany v roku 2017, Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Tročany (zverejnené 29.05.2017) Zmluva o kontokorentnom úvere č. 37/007/11 (zverejnené 25.04.2017) Zmluva na vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov (zverejnené 14.03.2017) Dodatok č.1/2016 k Zmluve o združenej dodávke plynu, Vemex energo s.r.o. (zverejnené 14.02.2017)