Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznam - prevádzka obecného úradu

 11.01.2021

Oznam

Úradne hodiny na Obecnom úrade v Tročanoch  od 4.1.2021 do 24.1.2021

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tročanoch bude do 24.01.2021 pre verejnosť zatvorený.
Prevádzka obecného úradu bude zabezpečená v plnom rozsahu, avšak bez osobného kontaktu s verejnosťou.

V prípade vybavenia akejkoľvek záležitosti vyplývajúcej z úloh samosprávy,  nás kontaktujte elektronicky na 
e-mailových adresách:  obectrocany@gmail.com, alebo trocanyocu@gmail.com,
resp. telefonicky – na t. č. 
054/4792405  alebo 0950 785 110. V nevyhnutnom prípade a v nevyhnutnom rozsahu je možná aj osobná návšteva úradu, ktorú si však treba vopred telefonicky dohodnúť.

Ďakujeme za pochopenie.


Zoznam aktualít:

1 2 >

Archív

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (izolácia v domácom prostredí) Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrozeni verejného zdravia (zákaz verejných podujatí) Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 Výzva na predkladanie ponúk - Oprava obecného multifunkčného ihriska Príloha č. 1 - Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo Výzva na predkladanie ponúk Príloha č. 1, Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka Príloha č. 2, Výkaz výmer Príloha č. 3, Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4, Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2020 Rozpočet obce Tročany na rok 2020 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Usmernenie pri postupe registrácie chovu Okresný úrad Bradejov - Rozhodnutie - Jednoduché pozemkové úpravy Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav